• Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

S radosťou vás pozývame na medzinárodnú konferenciu “BE THE ONE – Postupy a iniciatívy na otváranie sietí vzdelávania dospelých európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality a vzájomného hodnotenia”, ktorá sa bude konať 12. decembra 2023 v Bologni, v Taliansku v priestoroch Fondazione Lercaro, Via Riva di Reno, 57.

Počas konferencie budete mať možnosť dozvedieť sa viac o výsledkoch a vplyve projektu ONE a stretnúť sa s kľúčovými aktérmi a zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania dospelých. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou komunity praxe ONE!

Program si môžete stiahnuť TU, registrácia je otvorená do 5. decembra na tomto odkaze: https://forms.gle/RWN22FxX6tujFAAC6

Témy

  • Informácie, dosah a aktívne zapojenie dospelých do procesov vzdelávania a validácie
  • Poradenstvo
  • Validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa – VNFIL
  • Rozvoj mäkkých a základných zručností potrebných pre začlenenie sa do spoločnosti a aktívne občianstvo

Výzvy

 • Limitovaný prístup ku kvalitným príležitostiam vo vzdelávaní a validácii pre dospelých s nízkou kvalifikáciou
 • Fragmentácia systémov vzdelávania dospelých a s tým súvisiaca nedostatočná spolupráca prostredníctvom a v rámci národných sietí
 •  
Testimonial

Trusted by Thousand of Students and Tutors

“Massa amet, at dolor tellus pellentesque aenean in eget massa tincidunt habitasse volutpat adipiscing sed id sit auctor eu vivamus nulla.”
Emma Hart
“Ut morbi felis, felis massa quam sit massa, amet, bibendum pulvinar elit in adipiscing amet imperdiet ac felis congue enim, elementum orci.”
Eddie Johnson