• Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

 • Peer Review

  Project ONE

  Peer Review

  Projekt ONE posilní kvalitu vzdelávania dospelých (VD) a jej význam z hľadiska témy sociálneho začlenenia v Európe, poskytnutím podpory budovania kapacít existujúcim národným sieťam poskytovateľov VD v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku so zameraním sa na konkrétne témy...

Pripojte sa k Komunite Praxe ONE!

Vitajte v Komunite Praxe ONE!

Komunita praxe je výsledkom spolupráce troch krajín – Talianska, Portugalska a Slovenska – v rámci projektu ONE. Naša misia je posilniť národné siete vzdelávania a učenia dospelých v Európe, aby boli účinnejšie pri implementácii európskych politík na predchádzanie a boj proti sociálnej exklúzii, chudobe a nezamestnanosti, a zároveň podporovať aktívne občianstvo, osobný a profesijný rozvoj.

Komunita praxe, založená na iniciatívach partnerov ONE, sa zameriava na vytváranie sietí a realizáciu akcií zameraných na posilnenie kompetencií organizácií a profesionálov.

Misie

 • Posilňovanie sietí vzdelávania dospelých na národnej a cezhraničnej úrovni.
 • Ďalší vývoj európskej metodiky hodnotenia rovnocennosti ako metódy zabezpečenia kvality a vzájomného učenia.
 • Podpora výmeny názorov na tému zabezpečenia kvality vo vzdelávaní dospelých na európskej úrovni s cieľom podporiť sociálnu inklúziu.
 • Monitorovanie európskych politík týkajúcich sa zabezpečenia kvality a podpora ich zavádzania.

Výhody členstva v Komunite Praxe

 • Vzájomné zdieľanie znalostí, skúseností a príkladov bewéch postupov.
 • Organizovanie cezhraničných podujatí na výmenu odborníkov.
 • Podpora aktivácie národných / medzinárodných partnerov na uskutočnenie hodnotenia rovnocennosti na národnej úrovni.
 • Vzájomná propagácia činností.
 • Efektívnejšie využívanie európskych fondov na spoluprácu a aktivity.

Pripojte sa k nám a podporte a posilnite vzdelávanie dospelých a podporu sociálnej inklúzie v celej Európe. Spoločne môžeme urobiť rozdiel v životoch ľudí a komunít.

Aby ste sa pripojili

Pozri USMERNENIA PRE
TEMATICKÚ SPOLUPRÁCU
MEDZI SIEŤAMI

Pozri DOKUMENT S
POLITICKÝMI
ODPORÚČANIAMI

Medzinárodnú konferenciu BE THE ONE

S radosťou vás pozývame na medzinárodnú konferenciu “BE THE ONE – Postupy a iniciatívy na otváranie sietí vzdelávania dospelých európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality a vzájomného hodnotenia”, ktorá sa bude konať 12. decembra 2023 v Bologni, v Taliansku v priestoroch Fondazione Lercaro, Via Riva di Reno, 57.

Počas konferencie budete mať možnosť dozvedieť sa viac o výsledkoch a vplyve projektu ONE a stretnúť sa s kľúčovými aktérmi a zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania dospelých. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou komunity praxe ONE!

Program si môžete stiahnuť TU, registrácia je otvorená do 5. decembra na tomto odkaze: https://forms.gle/RWN22FxX6tujFAAC6

Témy

  • Informácie, dosah a aktívne zapojenie dospelých do procesov vzdelávania a validácie
  • Poradenstvo
  • Validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa – VNFIL
  • Rozvoj mäkkých a základných zručností potrebných pre začlenenie sa do spoločnosti a aktívne občianstvo

Výzvy

 • Limitovaný prístup ku kvalitným príležitostiam vo vzdelávaní a validácii pre dospelých s nízkou kvalifikáciou
 • Fragmentácia systémov vzdelávania dospelých a s tým súvisiaca nedostatočná spolupráca prostredníctvom a v rámci národných sietí
 •  
Testimonial

Trusted by Thousand of Students and Tutors

“Massa amet, at dolor tellus pellentesque aenean in eget massa tincidunt habitasse volutpat adipiscing sed id sit auctor eu vivamus nulla.”
Emma Hart
“Ut morbi felis, felis massa quam sit massa, amet, bibendum pulvinar elit in adipiscing amet imperdiet ac felis congue enim, elementum orci.”
Eddie Johnson