Osvedčené postupy

Partnerstvo ONE podporuje mapovanie osvedčených postupov týkajúcich sa hlavných tém projektu:
– informácie, dosah a aktívne zapojenie dospelých do procesov vzdelávania,
– poradenstvo,
– rozvoj základných a prierezových zručností,
– validácia neformálneho a informálneho učenia.

Cieľom mapovania je sprístupniť osvedčené postupy sieťam zapojeným do projektu a ďalším organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania dospelých.
Ak pracujete v organizácii poskytujúcej vzdelávanie dospelých, podeľte sa o svoju prax vyplnením tohto formulára.
Ak prax spĺňa kritériá uvedené vo formulári, bude následne zaradená do mapy osvedčených postupov projektu.

ONLINE MAPA OSVEDČENÝCH POSTUPOV

Partnerstvo ONE podporuje online prieskum zameraný na mapovanie osvedčených postupov, ktoré už prijali národné siete v oblasti vzdelávania dospelých v rámci projektu, s odkazom na 4 identifikované témy (poradenstvo, dosah, VNFIL, základné zručnosti).

Prieskum zatiaľ umožnil zhromaždiť 30 zaujímavých postupov vybraných na základe ich relevantnosti pre:

  • aktiváciu procesov sociálnej inklúzie;
  • úroveň spokojnosti vyplývajúcu z hodnotenia nízkokvalifikovaných osôb;
  • poskytovanie monitorovacích opatrení vrátane zberu a spracovania údajov o cieľových skupinách s nízkou kvalifikáciou.

Mapa predstavuje zdroj aktivít, metodík a prístupov, ktoré poskytujú relevantný obsah pre budovanie kapacít poskytovateľov vzdelávania a sietí.
Ak chcete prispieť, podeľte sa o svoje osvedčené postupy vyplnením tohto formulára.