Osvedčené postupy

Partnerstvo ONE podporilo mapovanie osvedčených postupov týkajúcich sa hlavných tém projektu:
– informácie, dosah a aktívne zapojenie dospelých do procesov vzdelávania,
– poradenstvo,
– rozvoj základných a prierezových zručností,
– validácia neformálneho a informálneho učenia.

Cieľom mapovania bolo sprístupniť osvedčené postupy sieťam zapojeným do projektu a ďalším organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania dospelých.
Ak pracujete v organizácii poskytujúcej vzdelávanie dospelých, podeľte sa o svoju prax vyplnením tohto formulára.
Ak prax spĺňa kritériá uvedené vo formulári, bude následne zaradená do mapy osvedčených postupov projektu.

Pozrite si túto BUDOVANIE KAPACÍT PRE SOCIÁLNU INKLÚZIU, Kompendium osvedčených postupov vo vzdelávaní dospelých

ONLINE KOMPENDIUM OSVEDČENÝCH POSTUPOV

Partnerstvo ONE podporilo online prieskum zameraný na mapovanie osvedčených postupov, ktoré už prijali národné siete v oblasti vzdelávania dospelých v rámci projektu, s odkazom na 4 identifikované témy (poradenstvo, dosah, VNFIL, základné zručnosti).

Prieskum zatiaľ umožnil zhromaždiť 40 zaujímavých postupov vybraných na základe ich relevantnosti pre:

  • aktiváciu procesov sociálnej inklúzie;
  • úroveň spokojnosti vyplývajúcu z hodnotenia nízkokvalifikovaných osôb;
  • poskytovanie monitorovacích opatrení vrátane zberu a spracovania údajov o cieľových skupinách s nízkou kvalifikáciou.

Kompendium predstavuje zdroj aktivít, metodík a prístupov, ktoré poskytujú relevantný obsah pre budovanie kapacít poskytovateľov vzdelávania a sietí.
Ak chcete prispieť, podeľte sa o svoje osvedčené postupy vyplnením tohto formulára.

SLEDOVAŤ ROZHOVORY

RIDAP - CPIA2 Treviso
RIDAP - Prof.ssa Alessandra Martino
RIDAP - Aké sú osvedčené postupy vo vzdelávaní dospelých?
RIDAP - CPIA Savona
APEFA - Percuros de Cidadania
AIVD - Správna prax Slovensko - Nocka
AIVD - Správna prax Slovensko - Mareena
AIVD - Dobrá prax Slovensko - Kryston
KERIGMA - Správne postupy Modatex - ENG

Stiahnuť pdf

KERIGMA - Správna prax Modatex - PT

Stiahnuť pdf