KONTAKTY

  Názov *

  Predmet *
  Správa *


  INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Informácie podľa nariadenia (EÚ) 2016/679. | Zhromaždené údaje budú spracované elektronicky v súlade s platnými zákonmi; je zaručené, že nebudú poskytnuté subjektom, ktoré nie sú zodpovedné za správu tejto služby, ani tretím stranám. Zainteresovaná strana požíva práva uvedené v nariadení (EÚ) 2016/679.


  Vyhlasujem, že som si prečítal a rozumiem v súlade s čl. 13 nariadenia 679/2016 a platných vnútroštátnych právnych predpisov potvrdzujem, že som si ich prečítal.