BUDOVANIE KAPACÍT

Na dosiahnutie svojich cieľov sa v projekte ONE počíta s vypracovaním, pilotným projektom a validáciou STRATÉGIE BUDOVANIA KAPACÍT z pohľadu sietí, ako aj poskytovateľov s cieľom zaviesť účinnejšiu spoluprácu na vnútroštátnej a európskej úrovni v 4 zásadných témach týkajúcich sa vzdelávania dospelých.