Mysli s hlavou štátu

Základné zručnosti (Basic Skills)

Krátky popis obsahu/účelu

Mysli s hlavou štátu predstavuje sériu vzdelávacích videí o sociálnych sieťach a kritickom myslení, ktoré pomôžu spoznať fungovanie sociálnych sietí, lepšie porozumieť práci novinárov či vedcov alebo vnímať chyby v našom myslení. Mediálna gramotnosť patrí v 21. storočí medzi nové základné životné zručnosti.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

Vzdelávacie videá – iniciatíva prezidentky štátu so zapojením celebrít upriamuje pozornosť širokej verejnosti na aktuálne témy: sociálne siete a kritické myslenie.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

Zuzana Čaputová

prezidentka Slovenskej republiky

Cieľová skupina

Všetci dospelí (široká verejnosť)

Zdroje financovania

Verejné zdroje (národné, regionálne,…)

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

vedci, tréneri, psychológovia, novinári, herci, moderátori, influenceri

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

Získavanie zručností kritického myslenia a bezpečného správania sa na internete

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

Spolupráca odborníkov a celebrít pri príprave vzdelávacích videí

Potenciálna cieľová skupina

Vykonalo sa hodnotenie praxe

Opatrenia prijaté na základe hodnotenia

Údaje o účasti

Jednotlivé vzdelávacie videá majú desiatky tisíc videní a veľké množstvo zdieľaní

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

Séria vzdelávacích videí – vzdelávanie v oblasti kritického myslenia a sociálnych médií za podpory prezidentky štátu so zapojením celebrít upriamuje pozornosť širokej verejnosti na aktuálne témy. Prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, na sociálnej sieti Facebook uviedla, že „tieto videá sú určené pre všetkých aktívnych používateľov sociálnych sietí bez ohľadu na to, aké majú názory alebo politické presvedčenie. Nástrahy sociálnych sietí alebo chyby v myslení sa netýkajú žiadnej konkrétnej skupiny ľudí, sú našim spoločným problémom. Viac poznania o prostredí, v ktorom dnes diskusie najčastejšie prebiehajú, môže byť cestou k tomu, aby v nich bolo menej kriku a viac porozumenia.“

Internetový odkaz

https://www.prezident.sk/page/mysli-s-hlavou-statu/