Pomáhame ženám objavovať svet IT

Poradenstvo (Guidance)

Krátky popis obsahu/účelu

Občianske združenie Aj Ty v IT pomáha vytvárať prostredie, v ktorom sa IT stáva dostupným pre všetky ženy. Pod vedením overených lektorov a lektoriek v čisto ženských skupinách získajú ženy poznatky a zručnosti, ktoré ich posunú do sveta informačných technológií a pomôžu udržať krok s vývojom. Pomáhajú zlepšiť IT zručnosti, ale aj tým ženám, ktoré rozmýšľajú nad kariérou v IT. Ponúka workshopy digitálnej gramotnosti, špeciálne kurzy z oblasti dátovej analýzy, testingu a programovania. V ponuke sú aj kariérne workshopy zamerané na tvorbu cieľov, tipy, ako si vytvoriť životopis, pripraviť sa na pohovory alebo ako vyjednávať o plate.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo osciloval medzi 3% – 5% z celkového počtu študentov a ženy chýbali v IT sektore. Občianske združenie Aj Ty v IT sa rozhodlo to zmeniť ponukou vzdelávania a poradenstva v oblasti IT určené pre ženy.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

Aj Ty v IT, o. z.

Ilkovičova 2 842 16 Bratislava

Cieľová skupina

Zdroje financovania

Nezisková organizácia

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

Hlavní partneri

Google.org, Accenture, AT&T, ESF, Európsky fond regionálneho rozvoja, Microsoft, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Telekom, Zurich Foundation,

Partneri

SAP, Európska komisia, Slovenská komisia pre UNESCO, Stell+ERP, VIP Tel, ARTIN, STU Fakulta informatiky a informačných technológií, LYNX, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, AVAST, ESET, Lenovo, Samsung,

Komunitní partneri

ABB, AVIS, slido

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

Účastníčky vzdelávacích aktivít získajú poznatky a zručnosti, ktoré ich posunú do sveta informačných technológií a pomôžu udržať krok s vývojom. Pomáhajú ženám uplatniť sa v IT sektore. Účasťou na kariérnych workshopoch sa naučia ako si vytvoriť životopis, pripraviť sa na pohovory alebo ako vyjednávať o plate.

Spoločnosť podporuje budovanie komunity žien, ktoré sa chcú realizovať v IT oblasti. Vytvára sa priestor na otvorený dialóg, zdieľanie informácii a rád, spoločné aktivity a podporu pri vzdelávaní.

Ktokoľvek však môže vstúpiť medzi nás, podporiť naše ciele a aktivity, priniesť nové myšlienky a príležitosti na spoluprácu. Nebránime sa ani kritike, len nech má snahu pomôcť.

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

Vytvárať prostredie, v ktorom sa IT stáva dostupným pre všetky ženy. Pod vedením overených lektorov a lektoriek v čisto ženských skupinách poskytovať ženám poznatky a zručnosti, ktoré ich posunú do sveta informačných technológií a pomôžu udržať krok s vývojom. Pomáhajú zlepšiť IT zručnosti aj ženám, ktoré rozmýšľajú nad kariérou v IT. Ponúkať workshopy digitálnej gramotnosti, špeciálne kurzy z oblasti dátovej analýzy, testingu a programovania. V ponuke sú aj kariérne workshopy zamerané na tvorbu cieľov, tipy, ako si vytvoriť životopis, pripraviť sa na pohovory alebo ako vyjednávať o plate.

Potenciálna cieľová skupina

ženy v iných krajinách EU

Vykonalo sa hodnotenie praxe

dotazníkové prieskumy

Opatrenia prijaté na základe hodnotenia

aktualizovaná obsahová náplň kurzu

Údaje o účasti

25 000 dievčat, žien a učiteľov absolvovalo vzdelávacie aktivity.

Nárast počtu dievčat na IT fakultách z 5 % na 15 %.

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

Občianske združenie Aj Ty v IT pomáha vytvárať prostredie, v ktorom sa IT stáva dostupným pre všetky ženy. V čisto ženských skupinách získajú ženy poznatky a zručnosti, ktoré ich posúvajú do sveta informačných technológií a pomôžu udržať krok s vývojom. Pomáhajú ženám zlepšiť IT zručnosti, ale aj tým ženám, ktoré rozmýšľajú nad kariérou v IT. Ponúka workshopy digitálnej gramotnosti, špeciálne kurzy z oblasti dátovej analýzy, testingu a programovania. V ponuke sú aj kariérne workshopy zamerané na tvorbu cieľov, tipy, ako si vytvoriť životopis, pripraviť sa na pohovory alebo ako vyjednávať o plate.

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo osciloval medzi 3% – 5% z celkového počtu študentov a ženy chýbali v IT sektore. Občianske združenie Aj Ty v IT sa rozhodlo to zmeniť ponukou vzdelávania a poradenstva v oblasti IT určené pre ženy.

Internetový odkaz

https://ajtyvit.sk/dospele-zeny