Festival vzdelávania dospelých s Pressburg Academy

Dosah — Outreach

Krátky popis obsahu/účelu

Cieľom podujatia Festival vzdelávania dospelých s Pressburg Academy je upozorniť na význam celoživotného učenia a priblížiť túto myšlienku širokej verejnosti. Každý, kto má chuť dozvedieť sa niečo nové, má bez ohľadu na vek, zameranie alebo profesiu jedinečnú možnosť navštíviť prednášky, workshopy a diskusie, ktoré organizujú inštitúcie vzdelávania dospelých po celom Slovensku.

Prečo to považujete za príklad dobrej praxe

Účasť na podujatiach festivalu (online workshopy, webináre a prednášky na rôzne témy) je zdarma. Je určený všetkým dospelým aj seniorom, ktorí chcú vedieť viac, objaviť nové koníčky a udržiavať svoj mozog v kondícii.

Riadiaci orgán (orgány) / organizátor

Občianske združenie Pressburg academy, Jakubovo námestie 2554/1, 811 09 Bratislava

Cieľová skupina

Všetci dospelí (široká verejnosť)

Zdroje financovania

Nezisková organizácia

Kto sú zapojené zainteresované strany? Ako sú zapojené?

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

The Bridge

Age Management Balancing

webnoviny

Ako prax prispieva k zlepšeniu/podpore sociálneho začlenenia príjemcov?

Cieľom podujatia Festival vzdelávania dospelých s Pressburg Academy je upozorniť na význam celoživotného učenia a priblížiť túto myšlienku širokej verejnosti.

Učiť sa nové veci znamená žiť zaujímavý život, zažívať nové dobrodružstvá, získavať nové zručnosti a stretávať nových ľudí, vďaka ktorým bude náš život pestrejší. Vzdelávať sa v dospelom a seniorskom veku prispieva k rozvoju sociálnych spôsobilostí, záujmov, predpokladov pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce (napr. jazykové zručnosti), je prevenciou pred sociálnym vylúčením v seniorskom veku.

Ktoré prvky možno ľahko preniesť do iných kontextov?

Bezplatné vzdelávacie podujatia cielené na dospelú populáciu a špecifické podujatia pre seniorov v rámci online festivalu vzdelávania. Podujatie má ambíciu stať sa cyklickým podujatím. Je inšpiráciou pre ďalšie inštitúcie vzdelávania dospelých ako aktívne prispieť k zvýšeniu účasti na vzdelávaní dospelých.

Potenciálna cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú dospelí ľudia a seniori

Vykonalo sa hodnotenie praxe

Dotazníkový prieskum

Opatrenia prijaté na základe hodnotenia

Výber tém a aktualizácia obsahu vzdelávania

Údaje o účasti

Viac ako 1000 videní

Podrobný popis a odporúčanie pre použiteľnosť

Cieľom podujatia Festival vzdelávania dospelých s Pressburg Academy je upozorniť na význam celoživotného učenia a priblížiť túto myšlienku širokej verejnosti. Každý, kto má chuť dozvedieť sa niečo nové, má bez ohľadu na vek, zameranie alebo profesiu jedinečnú možnosť navštíviť prednášky, workshopy a diskusie, ktoré organizujú inštitúcie vzdelávania dospelých po celom Slovensku.

Účasť na podujatiach festivalu je zdarma a je určený všetkým dospelým aj seniorom. Podujatie má ambíciu stať sa cyklickým podujatím. Je inšpiráciou pre ďalšie inštitúcie vzdelávania dospelých ako aktívne prispieť k zvýšeniu účasti na vzdelávaní dospelých.

Internetový odkaz

https://pressburgacademy.org/festival-vzdelavania/